Oznam o uvoľnení dvoch nájomných bytov v Lipovej

Obecný úrad Lipová oznamuje, že sa uvoľní 3-izbový nájomný byt (74,64 m2) a 1-izbový nájomný byt (44,08 m2) nachádzajúce sa v obecnom bytovom dome, súpisné číslo 442.

Čítať ďalej: Oznam o uvoľnení dvoch nájomných bytov v Lipovej

Každý začnime sám od seba...

Vážení občania, dovoľte, aby sme Vás upozornili na niektoré pravidlá v súvislosti s komunálnym i triedeným odpadom v našej obci. Obec Lipová roznosila do domácností kompletný kalendár zvozov komunálneho i triedeného odpadu na rok 2024. Aj napriek tomu, že odpad sa odváža v určených intervaloch od rodinných domov, vyskytujú sa v čoraz väčšej miere prípady, kedy nachádzame najmä papier a plasty zhromaždené okolo kontajnerov, slúžiacich na separáciu odpadu obecného úradu, pošty a po rôznych podujatiach v kultúrnom dome.

Čítať ďalej: Každý začnime sám od seba...