Hodové sviatky v Ondrochove 9.10.2022

Program:

- 09.10.2022 10:30 hodová sv. omša - kostol Ondrochov

- 09.10.2022 po sv. omši - požehnanie nového kolumbária na cintoríne v Ondrochove

- 09.10.2022 14:00 - 17:00 hodové atrakcie pri KD Ondrochov

Prežite pokojné hodové sviatky.