Novozvolení poslanci OZ a starostka obce zložili zákonom predpísaný sľub...

24.11.2022 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lipovej. Išlo o prvé a slávnostné zasadnutie, na ktorom zložili sľub starostka obce Mgr. Tatiana Ölvecká a tiež novozvolení poslanci – Michal Andel, Bc. Henrich Barci, Mgr. Eva Bolchová, Juraj Ďúran, Pavol Hajaš, Bc. Jana Keméňová, Mário Kocian, Daniel Mikulec, Ľubomír Puk.

Starostka a deväťčlenný poslanecký zbor budú vykonávať svoj mandát nasledujúce štyri roky, teda do roku 2026.

Zvoleným poslancom gratulujeme a želáme veľa úspechov v práci pre rozvoj Lipovej.

Fotogaléria tu