Výpožička kníh v Lipovej

Obecná knižnica v Lipovej oznamuje verejnosti, že dňom 27.03.2023, t.j. pondelok, bude obnovená pravidelná výpožička kníh. Knihy bude možné vypožičať si v KD Lipová v pondelok od 16:00 h do 17:00 h. Knihovníčka: Mgr. Eva Bolchová