Na výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov...

V sále Kultúrneho domu v Lipovej sa 20. februára 2024 konala výročná schôdza členov MO JDS v Lipovej. Schôdzu otvorila a viedla predsedníčka Ing. Alžbeta Švajdová, ktorá privítala prítomných hostí – predsedníčku OO JDS Nové Zámky  PaedDr. Máriu Malperovú a starostku obce Mgr. Tatianu Ölveckú. Po správe o bohatej činnosti a o hospodárení organizácie v minulom roku a po správe revíznej komisie si prítomní vypočuli návrh aktivít a finančného rozpočtu pre rok 2024. Potom sa prítomným postupne prihovorili hostia – starostka obce a predsedníčka  OO JDS Nové Zámky  PaedDr. Mária Malperová, ktorá vyzdvihla aktívnu činnosť lipovskej základnej organizácie a zároveň odovzdala „Vyznamenanie III. stupňa“  členke výboru p. Darine Bohumelovej. Členovia ZO JDS priniesli na výročnú schôdzu sladké či slané pečivo, zákusky a po schôdzi si prítomní pochutili na šaláte s rezňom. Poďakovanie  patrí predsedníčke Ing. Alžbete Švajdovej, celému výboru a všetkým, ktorí sa výročnej členskej schôdze zúčastnili.

Fotky z výročnej členskej schôdze JDS si môžete pozrieť tu.