Pozvánka na výročnú schôdzu záhradkárov

P o z v á n k a
Základná organizácia záhradkárov v Lipovej, pozýva svojich členov na Výročnú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok  4. júna 2021 so začiatkom o 18:00 v Kultúrnom dome v Lipovej.
Program
1. Zahájenie
2. Správa o činnosti za rok 2020
3. Plán činnosti na rok 2021
4. Diskusia
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
Počas schôdze sa bude môcť zakúpiť členská známka v hodnote 6 Eur.
MVDr.  Milan  Kajan, predseda ZO SZZ