Pozvánka na výročnú členskú schôdzu Základnej organizácie záhradkárov v Lipovej

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Lipovej pozýva na výročnú členskú schôdzu Základnej organizácie záhradkárov v Lipovej, ktorá sa uskutoční v sobotu 19. marca 2022 so začiatkom o 17:00 h v KD Lipová.

Program zasadnutia:

1. Zahájenie

2. Správa o činnosti ZO SZZ Lipová za rok 2021

3. Správa o hospodárení za rok 2021

4. Plán činnosti na rok 2022

5. Diskusia

6. Návrh na uznesenie

7. Záver

 

MVDr. Milan Kajan

predseda ZO SZZ

Účasť každého člena vzhľadom na dôležitosť pripravovaných akcií je bezpodmienečne nutná.

Počas schôdze bude možnosť zakúpenia členskej známky na rok 2022 v sume 6,00 Eur.