Veľká noc v Lipovej

 

V nedeľu po prednáške o 15:30 sa uskutočnia mini tvorivé dielničky pre naše detičky, na ktoré čaká sladká odmena. Prídite si pozrieť zaujímavú výstavu o veľkonočných tradíciách, ktoré podporila svojimi obrazmi aj naša spoluobčianka Bibiana Kubatková.