Pozvánka na fašiangy 18.02.2023

Obdobie karnevalu začína po Troch kráľoch a končí Popolcovou stredou. V sobotu 18.02.2023 od 15:30 h folklórne skupiny zo širokého okolia potešia občanov na fašiangových stretnutiach v oboch častiach našej obce. Obec už usporiadala karneval pre detičky a pani učiteľky z materskej školy pripravili karneval pre deti z MŠ. Pozrite si fotogalériu z karnevalov a pozvánku na sobotné podujatia.

Fotoalbum z detského karnevalu v kultúrnom dome si pozrite tu

Fotoalbum z karnevalu v našej materskej škole si pozrite tu