Vyhlásenie volieb do Národnej rady SR a informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023 voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22:00 hod.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

Informácie pre voliča