Beh "Ozlomkrk" 01.09.2012

1. septembra 2012 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnil 1. ročník lipovského behu „Ozlomkrk“, ktorého sa zúčastnilo 6 detských bežcov a 27 dospelých. Aj keď počasie nebolo práve najvľúdnejšie, podľa vyjadrenia bežcov jemný dáždik nikomu nevadil.

Podujatie v spolupráci s obcou zorganizoval, ako aj sponzorsky zabezpečil pán Tibor Kubatka. Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim, ako aj organizátorom podujatia. Všetci prítomní sa vyjadrili o tomto podujatí, že bolo úspešné a splnilo hlavnú myšlienku „športom ku zdraviu“.

 

 

Výsledková listina

Fotky z behu