Pozvánka na členskú schôdzu OŠK Lipová

Vážení občania, dospelí, mládež, fanúšikovia futbalu, ktorí máte záujem, aby v našej obci tento šport bol zachovaný aj do ďalšieho obdobia,

príďte na Výročnú členskú schôdzu futbalového oddielu OŠK Lipová, a to v stredu 28. decembra 2011 o 17.30h do KD Lipová. Na schôdzi budú prejednávané otázky budúcnosti futbalového klubu, voľba výboru, ako aj plán činnosti na ďalšie obdobie.

 

 

Všetci ste srdečne vítaní.

 

Výbor FO

OŠK Lipová