Pozvánka na členskú schôdzu OŠK

Futbalový oddiel OŠK Lipová

Lipová, 4.12.2013

 

Pozvánka

Pozývame Vás na členskú schôdzu Futbalového oddielu OŠK Lipová,

ktorá sa uskutoční v sobotu 7. decembra 2013 o 17.00 h v KD Lipová..

Program:

1/ Zahájenie schôdze

2/ Voľba nového člena výboru

3/ Zhodnotenie činnosti

4/ Plán činnosti na rok 2014

5/ Diskusia

6/ Záver

 

Filip Klučka

predseda FO OŠK Lipová