Sekcia kultúra a šport ponúkne nielen našim občanom, ale aj každému návštevníkovi tejto stránky, informácie o možnostiach kultúrneho, spoločenského a športového vyžitia v našej obci. Aktuality o akciách, ktoré sa konali v obci. Pozvánky na  tieto kultúrne, spoločenské a športové podujatia nájdete v samostatnej sekcii aktuality.

Pozvánka na súťaž o najkrajšie jablko

Základná organizácia záhradkárov v Lipovej dáva do pozornosti pestovateľom jabĺk

pozvánku na súťaž o najkrajšie jablko.

Čítať ďalej: Pozvánka na súťaž o najkrajšie jablko

Báseň o Lipovej od predsedu SZZ Ing. Eduarda Jakubeka

LIPOVÁ

 

 

„V Lipovej som rástol, v Lipovej som žil,

vďaka tomu, kto ma s láskou zasadil.“

„Každý strom nám povie, ako sa dnes má,

listami zašumí, kto mu lásku dá.“

Čítať ďalej: Báseň o Lipovej od predsedu SZZ Ing. Eduarda Jakubeka

Výzva pre občanov

Prispejte k úspešnému priebehu Výstavy ovocia zeleniny a kvetov v Lipovej darovaním Vami dopestovaných exponátov na pripravovanú výstavu. Výstavné exponáty môžete nosiť do Kultúrneho domu v Lipovej počas celého dňa v piatok 28. 09. 2012.

Pozvánka na Výstavu ovocia a zeleniny 29.9. - 30.9.2012

Pre náhľad pozvánky klikni na "Čítaj ďalej"

Čítať ďalej: Pozvánka na Výstavu ovocia a zeleniny 29.9. - 30.9.2012

Do pozornosti záhradkárom !

Pre členov i nečlenov ZO SZZ – termíny praktických ukážok rezov stromov / Eduard Jakubek/ dňa 29. 09. 2012:

13.00 hod. –  u p. Pistráka – č. d 479 Ondrochov

14.00 hod. – u p. Mačugu – č. d. 553 Ondrochov

15.00 hod –  u p. Švajdu Štefana – č. d. 329 Mlynský Sek

Všetci ste srdečne vítaní!