Poriadok bohoslužieb od 07.11. do 13.11. 2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum         Deň                      Čas sv. omše          Úmysel sv. omše

07.11.         Pondelok               17:00                   + Rudolf , Alžbeta Ďúranoví a s. Rudolf

08.11.         Utorok                  17:00                   + Marta, Dominik Gáloví a r. z ob. strán

09.11.         Streda                  17:00                   + Mária a Gabriel Hlinkoví

10.11.         Štvrtok                 17:00                   + rodina Močkorova

11.11.         Piatok                   17:00                   + Milan Hodinář a František Jína

12.11.         Sobota                  07:00                  + Július Čičman a rodičia z oboch strán

13.11.         Nedeľa                  10:30                  + za Božiu pomoc

__________________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda :Sviatok – Výročie posviacky Lateránskej baziliky

Štvrtok: Spomienka – Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľ Cirkvi

Piatok: Spomienka – sv. Martina z Tours, biskupa

Sobota: Spomienka – sv. Jozafáta. Biskupa a mučeníka

Nedeľa:. Tridsiata tretia nedeľa v období cez rok

Oznamy

1. Upratovanie kostola č. d.  63,68,69,70,74.

Ondrochov: sv. omša

Pondelok o 15:30h

Nedeľa o 09:15h

Nový Svet: sv. omša:

Utorok o 15:30h

Nedeľu o 08:00h