Poriadok bohoslužieb od 14.11. do 20.11. 2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum             Deň               Čas sv. omše     Úmysel sv. omše

14.11.              Pondelok       17:00h             + Imrich Šilhavík a syn.  Marián a Jaroslav

15.11.              Utorok          17:00h             + Vavrinec Uher, manž. Juliana a syn.

16.11.              Streda          17:00h             + Martin Naď a rod.  z oboch strán

17.11.              Štvrtok         17:00h             + Oľga, Jaroslav Michalkoví a rod.

18.11.              Piatok           17:00h            + František Kupecký, rod. z oboch strán a syn.

19.11.              Sobota         07:00h             - na úmysel

20.11.              Nedeľa         10:30h             + Jaroslav Šilhavík

_________________________________________________________________________________

Liturgický kalendár

 

Pondelok:

Utorok: Spomienka – sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cikrvi

Streda: Spomienka – sv. Margity Škótskej

Štvrtok: Spomienka – sv. Alžbety Uhorskej

Piatok: Spomienka – Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov

Sobota:

Nedeľa: Tridsiata štvrtá nedeľa v období cez rok – Krista Kráľa.

Oznamy

  1. Upratovania kostola č. d. – 76, 79, 82, 89, 94.
  2. Na budúce nedeľu bude zbierka na kostol. Za Vaše milodary PBZ.

 

Ondrochov: Sv. omša:

Pondelok o 15:30h

Nedeľa o 09:15h

 

Nový Svet: Sv. omša

Utorok: o 15:30h

Nedeľa o 08:00h