Poriadok bohoslužieb od 19.12. do 25.12. 2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Adventné, Vianočné

Dátum   Deň           Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

19.12.     Pondelok     17:00              + Viliam Bako a rod. z oboch strán

20.12.    Utorok          17:00               + Mária Baková, manžel Anton, rod. a starí rod.

21.12.     Streda          17:00               + František Behýl a rodičia

22.12.      Štvrtok         17:00                + Ondrej a Kamila Daniškoví a brat František

23.12.    Piatok           17:00               + Mária Hlavatá – 1. Výročie

24.12.     Sobota          22:00               - za farníkov – polnočná

25.12.     Nedeľa          11:00               - za jubilantov

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota: Štedrý deň

Nedeľa: Narodenie Pána

 

Oznamy

2. Upratovania kostola č. d. – 156, 160,161,165,167 – v piatok po sv. omši.

3. Srdečne pozývame našich jubilantov mesiaca december a ich rodiny v nedeľu na sv. omšu. Sú to títo: p. Paula Klobučníková, p. Helena Hodinářová, p. Marta Švajdová, p. Štefan Harmata, p. Ján Zimula.

4. Na Božie Narodenie bude farská ofera.

5. Na štedrý deň budú chodiť koledníci od 08.00 hod.

 

Ondrochov: Sv. omša:

Štvrtok o 15:30 h – Piatok o 15:30 h – Sobota o 20:30 h - Nedeľa o 09:15 h

 

Nový Svet: Sv. omša

Pondelok o 15:30 h – Utorok o 15:30 h – Sobota o 15:00 h - Nedeľa o 08:00 h