Poriadok bohoslužieb od 26.12 2011 do 01.01. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Vianočné

Dátum   Deň             Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

26.12.    Pondelok  10:30               - poďakovanie a prosba o B. pomoc

27.12.    Utorok       17:00               + Pavol Černota, manž. Helena a rod. z ob. strán

28.12.    Streda       17:00               - za zdravie a Božiu pomoc

29.12.   Štvrtok       17:00               - na úmysel

30.12.    Piatok        17:00               - na úmysel

31.12.    Sobota      17:00               - poďakovanie za dobrodenia

01.01.    Nedeľa      10:30               - za farníkov

 

Liturgický kalendár

Pondelok: Sviatok – sv. Štefana, prvého mučeníka

Utorok: Sviatok – sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Streda: Sviatok: - sv. Neviniatok, mučeníkov

Štvrtok:

Piatok: Sviatok – sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Sobota:

Nedeľa: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

 

Oznamy

1. Upratovanie kostola č. d. 168, 169, 172, 173, 180 – v piatok po sv. omši.

2. Na Nový rok bude novoročná farská ofera.

 

Ondrochov: Sv. omša: Pondelok o 09:15h, Piatok o 15:30h, Sobota o 15:30h, Nedeľa o 09:15h

Nový Svet: Sv. Omša: Pondelok o  08:00h, Utorok o 15:30h, Sobota o 14:00h, Nedeľa o 08:00h