Poriadok bohoslužieb od 02.03. do 08.03.2020

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Liturgické obdobie: pôstne

 

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

02.03. 2020

Pondelok

 

03.03. 2020

Utorok

1645

na úmysel

04.03. 2020

Streda

1645 za pomoc Ducha Sv. pre maturantov

05.03. 2020

Štvrtok06.03. 2020

Piatok

1645

za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

07.03. 2020

Sobota

1645

+ Mária Kosorová

08.03. 2020

Nedeľa

1030

za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok


Utorok


Streda


Štvrtok


Piatok


Sobota


Nedeľa

Druhá pôstna nedeľa

Oznamy

1. Upratovanie kostola č.d.: 399, 403, 416.

2.  V piatok bude pol hodiny pred sv. omšou krížová cesta a v nedeľu o 1500.

3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Možnosť ku sv. spovedi budete mať pol hodiny pred sv. omšami.

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Štvrtok o 1600

Nedeľa o 915

 

Nový Svet:

Nedeľa o 745