Poriadok bohoslužieb od 09.03. do 15.03.2020 - zrušené

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Liturgické obdobie: pôstne

 

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

09.03. 2020

Pondelok

 

10.03. 2020

Utorok

zrušené

+ Leonard Feherváry

11.03. 2020

Streda

zrušené + Vladimír a Anna Šiškoví

12.03. 2020

Štvrtok

zrušené
za život

13.03. 2020

Piatok

zrušené

+ Štefan Szabó, manželka Mária a + deti

14.03. 2020

Sobota

zrušené

+ Rudolf Halás a rodičia z oboch strán

15.03. 2020

Nedeľa

zrušené

za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok


Utorok


Streda


Štvrtok


Piatok


Sobota


Nedeľa

Tretia pôstna nedeľa

Oznamy

1. Upratovanie kostola č.d.: 422, 425.

2. V piatok bude pol hodiny pred sv. omšou krížová cesta a v nedeľu o 1500. - zrušené

3. Vo štvrtok pred sv. omšou budú litánie ku Kristovej Krvi s Eucharistickým požehnaním.

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Nedeľa o 915 zrušené

Nový Svet:

Nedeľa o 745 zrušené