Zber konárov v roku 2019

Vážení občania zber konárov budeme v našej obci počas mesiaca marec realizovať pristavením vlečky postupne po uliciach. Konáre zviazané do snopkov môžete tento týždeň vynášať na vlečku pristavenú pri základnej škole a na druhú vlečku pristavenú pri kultúrnom dome. Budúci týždeň bude stanovište vlečiek zmenené a postupne zrealizujeme odvoz konárov z obce. Občan, ktorý nemá konáre zviazané do snopku si nahlási požiadavku na vlečku na obecnom úrade a podľa harmonogramu mu bude vyhovené. Okrem týchto spôsobov je možné si konáre odviesť na kompostovisko v Ondrochove – v sobotu od 11:00 do 15:00 hod a v stredu od 8:00 do 12:00 hod. Upozorňujeme občanov, že zber konárov nezahŕňa zber celých vypílených stromov, takže takýto biologický odpad nevykladajte pred rodinné domy, ale likvidáciu takéhoto odpadu je potrebné zrealizovať v súčinnosti s obcou nahlásením požiadavky na vlečku a následne po jej naplnení požiadavky na odvoz. Ďakujem za spoluprácu pri zveľaďovaní životného prostredia v obci.