Úvod

Máj je mesiacom, keď je už jar v plnom prúde a pomaly sa blíži leto. Je to jeden z najkrajších mesiacov. Všade sú kvety, včely, proste život a to inšpiruje ľudí k rozkvetu ich aktivít, či už pracovných úspechov alebo v súkromí v oblasti lásky a porozumenia. V našej obci v predvečer prvého mája znejú ľudové piesne a vejú farebné stuhy na obecných májoch. Druhá májová nedeľa patrí našim mamičkám a babičkám a materská i základná škola v našej obci pripravujú slávnostný program ku Dňu matiek. V Ondrochove mládež chystá majáles a tak sa nám v obci darí podporovať aj takúto milú tradíciu. 1. júna majú sviatok všetky deti na svete a tie naše čaká maratón veľmi pekných podujatí od 1. do 4. júna 2017. V lete v nás rezonuje hlavne súťaž vo varení guláša v Ondrochove. Toto podujatie má už veľmi regionálny nádych a počet súťažiacich sa každým rokom zvyšuje. S veľkým potešením  môžem konštatovať, že do prvého ročníka Základnej školy v Lipovej sa prihlásilo 14 prváčikov.  Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo zatraktívniť našu školu pre rodičov aj 30,- eurovým príspevkom na školské pomôcky pre každé dieťa, ktoré nastúpi do lipovskej základnej školy v školskom roku 2017/2018. Taktiež sa tešíme aj detičkám, ktoré navštevujú alebo budú navštevovať našu materskú školu.  S veľkým nadšením sledujem cestu našich futbalistov k postupovým priečkam  a som hrdá, že OŠK Lipová má vo svojej zostave veľmi oduševnených a schopných futbalistov, ale na druhej strane má tento klub šťastie na verných fanúšikov, ktorých je stále viac. Ako ste mohli postrehnúť, skúšame v obci niekoľko typov svietidiel a hľadáme optimálne riešenie verejného osvetlenia, čakáme, či nám budú schválené niektoré z podaných žiadostí na ďalšie investičné aktivity, ako sú opravy domov smútku, zateplenie kultúrneho domu či výstavba multifunkčného ihriska v areály základnej školy.  Držme si palce, nech sa nám darí aj naďalej a najmä nech máme všetci dosť síl, chuti a energie do ďalších dní.