Prihovor 06.2011

Vážení občania,

 

s veľkou radosťou Vás chcem privítať na oficiálnej internetovej stránke obce Lipová a prvýkrát v histórii tejto obce Vám ponúkam nový spôsob komunikácie s občanmi za účelom zvýšenia informovanosti Vás - občanov, aby ste sa mohli ešte aktívnejšie podieľať na rozvoji našej peknej obce. Zároveň chcem aj touto formou zviditeľniť Lipovú ako obec, ktorá je rovnocenným partnerom ostatným okolitým obciam. Moja rodná obec mi prirástla k srdcu, som na ňu nesmierne hrdá a vážim si všetkých jej obyvateľov.

Pri tvorbe tejto web stránky je použitý open source softvér modulový redakčný systém, ktorý je možné neustále dynamicky dotvárať, vytvárať sekcie, kategórie a oddelenú administráciu a jednoduchým spôsobom pridávať články. Je to ucelené riešenie s našou vlastnou doménou druhého rádu www.lipova.eu. Väčšina sekcií, kategórií a oddelení sa postupne zaplní aktuálnymi údajmi a článkami.

Želám si, aby sa táto internetová stránka stala súčasťou Vášho života, aby ste si v nej našli pomocníka, sprievodcu, spoločníka pre voľné chvíle, informátora, aby ste získali širší rozhľad na činnosť obecného úradu a obecného zastupiteľstva a jedným slovom ,,aby ste boli v obraze“.

Občanom prajem predovšetkým pevné zdravie, radosť, elán a pokojné spolunažívanie. Ďakujem za pomoc a podporu, ktorej sa mi od Vás dostáva od môjho zvolenia do funkcie starostky obce. Verím, že táto internetová stránka nám pomôže sa ešte viac priblížiť k Vám občanom.

Oficiálna stránka obce vznikla a bude sa ďalej upravovať pod odborným vedením nášho občana Ing. Daniela Mikulca, za čo mu chcem touto cestou poďakovať v mene obecného úradu, ako aj v mene ostatných občanov.