Rodičovské združenie - Materská škola

Riaditeľstvo Materskej školy v Lipovej oznamuje rodičom zapísaných detí, že rodičovské združenie sa bude konať v stredu 30.08.2017 o 15:30 hod. v budove materskej školy.