Spomíname ...

Spomíname ...

Helena Dršková            +04.11.2016

Beata Búdová              +07.11.2016

Terézia Šmigurová        +03.12.2016

Jozef Spišák                +28.12.2016

Milan Sládeček            +19.02.2017

Emília Pravdíková         +19.02.2017

Terézia Vidová             +21.03.2017

Anna Krišková             +01.04.2017

Marta Švajdová            +02.05.2017

Jozef Tököly                +21.05.2017

Štefánia Gubricová       +16.06.2017

Emília Veselková          +24.06.2017

Ľudovít Fučík               +29.08.2017

Antónia Kvasnovská     +07.09.2017

Emil Kocian                 +12.09.2017

František Rendvanský   +25.10.2017