Regionálna výstava betlehemov v Lipovej...

K Vianociam neodmysliteľne patrí betlehem, ktorý zobrazuje jednu z najdôležitejších udalostí kresťanského sveta – narodenie Ježiša Krista. Tento rok sme našim občanom chceli obohatiť čas adventu a v sále kultúrneho domu v Lipovej sme po prvý krát nainštalovali výstavu betlehemov.

Možno to mnohí z vás nevedia, ale za pôvodcu betlehemskej tradície sa považuje sv. František z Assisi, ktorý postavil prvý betlehem v roku 1223 v talianskom Greccio. Jasličky a betlehemy ako symbol Vianoc sa neskôr rozšírili v Španielsku, južnom Nemecku a v ďalších častiach Európy. Táto tradícia sa rýchlo rozšírila najmä po roku 1600. Iniciátorom výstavy bol p. Jozef Hlavatý, výstavu zaranžovali Maruška Rossbecková a Jarka Baková. Pán Hlavatý zapožičal na výstavu 35 betlehemov a každý z nich mal svoj príbeh. Ten najmenší bol v orechovej škrupinke. Najväčší betlehem bol nový obecný betlehem, v súčasnej dobe sa už nachádza pred kostolom v parku „Šťastná rodina“, kde si ho môžete obzrieť v plnej kráse. Druhým najväčším vystavovateľom bola milá a ochotná pani Marta Vašeková z Mojzesova, ktorá obci zapožičala betlehemy, vlastnoručne vyrobené jej už nebohým manželom Františkom. Betlehemy nám priniesli aj z Dolného Ohaja, Komjatíc, Kmeťova, Nových Zámkov, niekoľko našich lipovských občanov, klienti ZSS „ Lipka“, či žiaci ZŠ Lipová. V sobotu popoludní posvätil všetky betlehemy Vdp. Jozef Markovič – správca lipovskej farnosti a pripomenul prítomným skutočné hodnoty rodiny, vzájomnej lásky a porozumenia. Všetky betlehemy boli jedinečné, veď posúďte podľa fotografií.

Fotografie betlehemov si môžete pozrieť tu.

Snáď najautentickejším znázornením tejto udalosti je „živý betlehem“. V ňom jeho predstavitelia, ktorými v našom prípade bola mládež z Lipovej za doprovodu záhradkárskej kapely Lipovčanka, ale aj diváci, majú možnosť naživo prežiť atmosféru jaslí a chladnej noci, v ktorej sa malý Ježiško narodil. O tom, že sa im to podarilo, svedčia fotografie a pozitívne ohlasy divákov. Tak si tie fotografie pozrite s nami.

Fotografie zo živého betlehemu si môžete pozrieť tu.

Súčasťou výstavy boli aj vianočné trhy s krásnymi ručne vyrobenými výrobkami a tiež ochutnávka kapustnice a vianočného punču. Pre návštevníkov trhov či výstavy ich pripravili členovia a členky našej základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Patrí im za to veľká vďaka. Opäť zopár fotografií.

Fotografie z vianočných trhov si môžete pozrieť tu.

Veľkým lákadlom na výstave bola živá ovečka a baranček, ktoré najmä deťom vyčarili na tvári blažený pocit radosti. Za tieto živé zvieratká vďačíme rodine Rybárovej, nezabudli ani na fľašu s mliečkom. Deti boli pri zvieratkách veľmi šťastné.

Fotografie ovečky a barančeka si môžete pozrieť tu.

Výstavu si v tretiu adventnú nedeľu prezreli aj vzácni hostia – poslankyňa NR SR Mgr. Eva Smolíková, viacerí poslanci NSK Nitra, starostovia okolitých obcí, riaditelia základných i stredných škôl, či niektorí správcovia okolitých farností. A samozrejme detičky, ich rodičia, starí rodičia, mládež a každý, kto uprednostnil duchovný rozmer Vianoc pre tým materiálnym, komerčným.

Fotografie návštevníkov výstavy si môžete pozrieť tu.

Ďakujeme touto cestou tým, ktorí zapožičali exponáty a všetci sme tak mohli obdivovať rôznorodosť toho istého výjavu – narodenia Ježiška a tiež tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o úspešnosť tejto jedinečnej výstavy.