Zber triedeného odpadu v roku 2018

Vážení občania,

v roku 2018 dochádza k zmene zberu triedeného odpadu z hľadiska nových podmienok zberovej spoločnosti.

Sklo sa bude zberať v roku 2018 pri kultúrnych domoch do 1100 litrových kontajnerov, kde je potrebné ho priniesť. Papier budeme zberať tri krát v roku (viď priložený harmonogram). Mimo týchto termínov je možné papier zaniesť do základnej školy, kde prebieha celoročný zber papiera. Tak ako do teraz, každý mesiac, podľa nižšie uvedeného harmonogramu budeme zberať od rodinných domov plasty, tetrapaky a plechovky (všetko spolu). V prípade, že z akýchkoľvek príčin nedostanete zo zberovej spoločnosti vrecia, tieto Vám poskytneme na obecnom úrade v pracovné dni.

 

Harmonogram zberu papiera v roku 2018

28.03., 30.07., 5.11.

Harmonogram zberu plastov v roku 2018

08.01.

05.02.

05.03.

16.04.

21.05.

18.06.

09.07.

06.08.

03.09.

01.10.

12.11.

10.12.

Harmonogram zberu skla v roku 2018:

21.03.

18.07.

07.11.