Pozvánka na výročnú členskú schôdzu záhradkárov

Základná organizácia záhradkárov v Lipovej Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu dňa 16. februára 2018, t.j. v piatok so začiatkom o 17:00 hodine v Kultúrnom dome v Lipovej.

 

Program:

1. Zahájenie

2. Správa o činnosti za rok 2017

3. Správa o hospodárení

4. Prednáška o biologickej ochrane rastlín - Ing. Tamašek

5. Diskusia

6. Návrh na uznesenie

7. Záver

 

Počas schôdze sa budú predávať členské známky v hodnote 6 Eur.

Bude možnosť zakúpiť si semená na jarnú výsadbu a tiež zakúpiť prípravky na biologickú ochranu rastlín.