Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - zverejnenie emailovej adresy pre delegovanie členov komisií

Obec Lipová v súlade s § 169 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie, ktorá je nasledovná :

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Odporúčame do predmetu správy uviesť: Voľby 2018