Európsky týždeň mobility 2018

Obec Lipová informuje občanov, že Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja schválilo Uznesením č. 168/2018 účasť Nitrianskeho samosprávneho kraja na projekte Európsky týždeň mobility 2018 a umožnenie cestovania všetkým plne platiacim cestujúcim liniek prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme NSK za zľavnené cestovné v súlade s Tarifou prímestskej dopravy NSK, jednosmerné osobitné cestovné I., počas Európskeho týždňa mobility 2018 a to v termíne od 16.9. 2018 do 22.9. 2018.