Spomíname si na našich zosnulých ...

Ako suchý lístok padá zo stromu,

ako slnko mizne z obzoru,

ako motýľ na jeseň sa stratí,

život, ktorý zhasne, sa už nenavráti.

 

Spomíname ...

Mária Hrušková          † november 2017

Mária Andelová         † december 2017

Jozef Banás              † december 2017

Milan Kanás              † december 2017

Štefan Skočka          † december 2017

Peter Štefánik          † január 2018

Ján Zimula                † január 2018

Ľudmila Švecová        † marec 2018

Angela Ďurinová        † marec 2018

Vít Ondrušek            † marec 2018

Anna Živáňová          † marec 2018

Juraj Uher                † apríl 2018

Rozália Ikrényiová       † máj 2018

Helena Čičmanová     † máj 2018

Mária Harciniková       † máj 2018

Marcel Lajcha            † jún 2018

Milan Daniš               † júl 2018

Gabriel Kopecký        † júl 2018

Benjamín Ikrényi       † júl 2018

Lýdia Molnárová        † august 2018

Cecília Jenigárová      † september 2018

Stanislav Vitek          † október 2018

Miloš Čvirik               † október 2018

Emília Hradecká        † október 2018