Výsledky komunálnych volieb 2018 v obci Lipová

Výsledky komunálnych volieb konaných 10. novembra 2018 v obci Lipová

 

Výsledky vo volebných okrskoch:

Okrsok 1

Okrsok 2

Spolu
Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 1019 291 1310
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 369 148 517
Počet odovzdaných obálok 369 148 517

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva

357 145 502

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce

333 124

457

 

Výsledky pre voľby starostu obce:

Okrsok 1

Okrsok 2

Spolu
1. Tatiana Ölvecká, Mgr. 333 124 457

 

Kandidát na poslanca do obecného zastupiteľstva

za volebný obvod 1 (Mlynský Sek)

Počet platných hlasov
1. Michal Andel 238
2. Henrich Barci, Bc. 166
3. Eva Bolchová, Mgr. 312
4. Marek Harmata, Ing.
vzdal sa kandidatúry
5. Milan Kajan, MVDr. 190
6. Jozef Kúkela 213
7. Daniel Mikulec 209
8. David Stacho 142
9. Štefan Švajda 235

 

Kandidát na poslanca do obecného zastupiteľstva

za volebný obvod 2 (Ondrochov)

Počet platných hlasov
1. Jana Keméňová, Bc.
101
2. Slavomír Mikulec 69
3. Ľubomír Puk
79