Fašiangy 2019

Fašiangy na Lipovej – v oboch častiach obce sa stretli s pozitívnymi ohlasmi u občanov a tak mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí sa na ich príprave a organizovaní zúčastnili ale aj všetkým občanom, ktorí prišli podporiť fašiangové podujatia v našej obci. O fašiangoch v Mlynskom Seku si prečítate v najbližšom regionálnom žurnály a do uzávierky sme nestihli fašiangy v Ondrochove, o tých sa dočítate v letnom vydaní. Zvlášť ďakujem Mariánovi Pilekovi a Karolovi Keméňovi a ich pracovným tímom za vynikajúce zabíjačkové špeciality, ďakujem šiškárkam z Mlynského Seku i z Ondrochova, obecnému úradu a poslancom OZ, lipovským deťom a lipovským seniorom za kultúrny program, záhradkárskej kapele Lipovčanka a ľudovej hudbe "Veselá heligónka". Poďakovanie patrí aj hosťujúcim kapelám Heligonica a Vrchári.

 

Prinášame Vám fotoalbumy z fašiangov, ktorými Vám chceme priblížiť úžasnú atmosféru spevov, tancov, vôní a chutí...

Fotky z časti Mlynský Sek si môžete pozrieť tu

Fotky z časti Ondrochov si môžete pozrieť tu.