Výsledky voľby prezidenta SR v obci Lipová 16.03.2019

Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky v obci Lipová konané dňa 16. marca 2019

 

Zistené výsledky v obci Lipová

Okrsok č. 1

Okrsok č. 2

Spolu

Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov

1013

294

1307

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

472

169

641

Počet odovzdaných obálok

472

169

641

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov

471

169

640

 

Meno kandidáta

Počet platných hlasov

Okrsok č. 1

Okrsok č. 2

Spolu

Béla Bugár, Ing.

5

3

8

Zuzana Čaputová, Mgr.

102

42

144

Martin Daňo 3
2 5
Štefan Harabin, JUDr. 93
23 116
Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD. 12
8 20
Marian Kotleba, Ing. Mgr. 74
44 118
Milan Krajniak, Bc. 20
7 27
József Menyhárt, PaedDr., PhD - vzdal sa kandidatúry 0
0 0
František Mikloško, RNDr. 32
3 35
Robert Mistrík, Dr. Ing. - vzdal sa kandidatúry 0
0 0
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. 123
35 158
Róbert Švec, Mgr. 2
1 3
Bohumila Tauchmannová, Ing. 2 0 2
Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD. 0
0 0
Ivan Zuzula, RNDr., CSc. 3 1 4