Výsledky druhého kola voľby prezidenta SR v obci Lipová 30.03.2019

Výsledky druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky v obci Lipová konané dňa 30. marca 2019

 

Zistené výsledky v obci Lipová

Okrsok č. 1

Okrsok č. 2

Spolu

Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov

1011

292

1303

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

368

120

488

Počet odovzdaných obálok

368

120

488

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov

356

119

475

 

Meno kandidáta

Počet platných hlasov

Okrsok č. 1

Okrsok č. 2

Spolu

Zuzana Čaputová, Mgr.

114

40

154

Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. 242 79 321