Odpočet elektromerov - od 13.04.2019

Západoslovenská distribučná oznamuje, že od soboty 13. apríla bude poverený pracovník vykonávať odpočet elektromerov v našej obci.  Odpočet sa týka všetkých bez ohľadu na dodávateľa elektrickej energie.