Sviatosť birmovania ...

V sobotu 11. mája 2019 v našej obci 44 chlapcov a dievčat prijalo sviatosť birmovania – sviatosť kresťanskej dospelosti. Svätú omšu celebroval generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý sa prihovoril všetkým prítomným a zvlášť našim birmovancom slovami, plnými kresťanskej lásky. Po svätej omši bolo milé posedenie, ktorého sa zúčastnili aj kňazi z okolitých obcí a Mons. Peter Brodek veľmi ocenil našich mladých spevákov, ktorí spievali počas celej slávnosti v kostole a vyjadril spokojnosť s pripravenosťou tejto významnej udalosti. Poďakovanie patrí Mgr. Jozefovi Hlavatému a nášmu farárovi vdp. Mgr. Jozefovi Markovičovi a rodičom birmovancov za prípravu birmovancov i celej slávnosti.