Voľby do NR SR 2020 - zverejnenie emailovej adresy

V súlade s harmonogramom organizačno–technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zverejňujeme emailovú adresu

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

na doručenie:

- oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

- žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020.