Dodržiavanie opatrení v našej obci v súvislosti s koronavírusom

Vážení občania, myslím, že ešte pred niekoľkými týždňami by ma ani nenapadlo, že sa Vám budem prihovárať v tak vážnej mimoriadnej situácii, keď na celom svete prepukla pandémia -nový druh koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 a je "nepriateľom ľudstva" a bezprecedentnou hrozbou. Epicentrom pandémie  sa teraz stala Európa. Na Slovensku bolo zavedených niekoľko desiatok opatrení na zamedzení šírenia vírusu, o ktorých Vás informujú médiá, ale aj my na našej obecnej stránke www.lipova.eu. V našej obci je potrebné, aby sme sa plne riadili týmito obmedzeniami a pokynmi a boli maximálne disciplinovaní. Na obecnom úrade pracujeme – aj keď pre verejnosť v obmedzenom režime, ale na telefóne 0911 963 683 počas 24 hodín, či na tel. čísle 035/6507010 v pracovnej dobe môžete požiadať o radu, pomoc či vybaviť neodkladné záležitosti. V uplynulých dňoch vrátane dneška sme riešili niekoľko podozrení občanov na porušovanie nariadení. Všetky Vaše podnety okamžite preverujeme a usmerňujeme. Nemáme informácie o našich domácnostiach, ktoré sú v karanténe, žiadala nás o to napríklad pani poštárka, takže pokiaľ niekto považuje ohlásenie takejto skutočnosti na obecný úrad za nápomocné, privítame túto iniciatívu z dôvodu, aby sme mali lepšie zmapovanú obec a prípadné porušovanie karantény vedeli zastaviť už v zárodku. V našich obecných bytových domoch chceme požiadať nájomníkov, aby návštevami neohrozovali svojich spolubývajúcich v bytových domoch a aby dodržiavali nájomné zmluvy. Taktiež v obchodoch potravín, ktoré máme k dispozícii momentálne dva, dodržiavajme pokyny, vchádzajme v rúškach, šáloch, nákrčníkoch, šatkách, majme pri nákupe pečiva hygienické rukavice, dodržujme odstup pri pokladni. Je to nesmierne dôležité, lebo keď nám vypadnú tieto dve predajne, dostaneme sa do zložitej situácie. Zvlášť vyzývam našich seniorov, aby sa zdržiavali doma, poprechádzali sa vo svojich záhradách , dohodli si so svojimi deťmi nákupy, návštevy lekární. Obecný úrad bude začiatkom budúceho týždňa distribuovať našim seniorom do schránok textilné rúška, ktoré sa dajú oprať, horúcou žehličkou vyžehliť a opätovne používať. Jedná sa o cca 400 obyvateľov našej obce, postupne, ako nám to kapacity budú umožňovať, budeme rúška dodávať aj ďalším skupinám obyvateľov. Ak je v obci osamelý dôchodca či dôchodkyňa, ktorí nemajú nikoho, kto by im pomohol zabezpečiť nákupy, treba to ohlásiť telefonicky na obecný úrad a my im pomôžeme. Obmedzme pohyb po obci na minimum, skúsme čas tráviť so svojimi rodinami doma a to je zatiaľ najlepšia prevencia pred vzniknutou nákazou. Ohláste nám na obecný úrad nevhodné správanie, ktoré registrujete vo svojom okolí, pretože všetci sme od seba závislí a nikto z nás nechce ochorieť len preto, že nedisciplinovaní jednotlivci medzi nami budú hazardovať so životmi nás všetkých. Keď vidíte nejaké nedodržiavanie všeobecne platných nariadení, hneď tohto občana oslovte, napomeňte, pomôžete tým sebe i všetkým ostatným. Ďakujem Vám, že sme v týchto ťažkých časoch, ktoré nás čakajú, k sebe milí, všímaví, ohľaduplní a prajme si všetci hlavne zdravie a trpezlivosť. V týchto chvíľach ostatné dopady aj na domácnosti v našej obci či na samotnú obec musia byť druhoradé.

Starostka obce

Tatiana Ölvecká