Upozornenie na tvorbu nelegálnych skládok odpadu

Vážení občania, v našej obci sa opäť stretávame s tvorbou nelegálnych skládok. Ochrana životného prostredia je podľa verejnej mienky jedným z najpálčivejších problémov. Aj napriek tomu vlastní spoluobčania stále dokážu vyhadzovať nepotrebné veci kdekoľvek v prírode. Je oveľa jednoduchšie triediť odpad, využívať zber komunálneho odpadu, pri inom druhu odpadu uložiť si nepotrebné veci niekde na jedno miesto na dvore a pri veľkoobjemovom zbere tento odpad vyložiť pred rodinný dom. Vzhľadom na súčasnú situáciu budeme zber veľkoobjemového odpadu realizovať v jesenných mesiacoch. Obecný úrad bol upozornený na tvoriacu sa skládku odpadu v okolí mosta za p. Jaroslavom Tóthom. Nezodpovednosť ľudí k prírode zachádza až do extrémov. Potom sa tam my, ostatní spoluobčania ideme prechádzať, relaxovať s deťmi. Skládky odpadu nie sú lacnou záležitosťou, pritom obec investuje nemalé financie na likvidáciu odpadu v zavedenom systéme. Dôrazne upozorňujeme občanom na prísny zákaz vývozu odpadu do okrajových častí obce. Od zistených prípadov budeme požadovať odstránenie odpadu na vlastné náklady. Nechceme v tomto ťažkom období občanov oberať o financie pokutovaním, ale na druhej strane chceme žiť v zdravej a peknej obci.