Slávnostné uvítanie novorodencov

"Život je dar, ktorý si vážime". Zbor pre občianske záležitosti pri OZ Lipová pod vedením predsedu Mgr. Jozefa Hlavatého dvakrát v roku víta každého nového občana v našej obci slávnostným zápisom do pamätnej knihy a štartovným - malým finančným príspevkom vo výške 100,- Eur.

A tak tomu bolo aj druhú tohtoročnú júlovú nedeľu, kedy sme privítali v kultúrnom dome 8 najmladších spoluobčanov / a to už traja ďalší boli na svete, ale ešte celkom malinkí/. Po slávnostnom príhovore starostky obce Mgr. Tatiany Ölveckej prišiel na rad zápis novorodencov do pamätnej knihy s podpisom rodičov. V kultúrnom  programe vystúpili – hra na klavíri Karolínka Blahová, recitácia – Barborka Marenčáková, spev a hra na gitare – Jožko Hlavatý a dcérka Alicka. V závere si prítomní pripili detským šampanským na zdravie svojich ratolestí, nech sú zdravé a šťastné...

Fotky si môžete pozrieť tu.