Začal sa školský rok 2020/2021

Vážení rodičia a žiaci, dvojmesačný čas oddychu a leňošenia sa skončil. Druhý september odomkol školskú bránu a z prázdnin vpustil dnu už len pekné spomienky na leto. Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa z dôvodu koronavírusu presunulo do tried, na nádvorí školy sme vítali našich prváčikov: Evku, Jakubka, Tomáška, Ludmilku a Lilianku. Do lavíc našej školy zasadlo tento rok 70 žiakov, z toho 5 prvákov.

"Písmená, slabiky, slová, potom vety. Veď aj dospelí boli najprv deti. Ten čas zažil každý z nás, keď prvák bol v triede raz. A preto prváčikovia naši milí, želáme vám veľa sily, aby ste si so všetkým ľahko poradili, písmenká a číslice hravo porazili a prvý ročník úspešne dokončili. Milí žiaci, je čas opäť spolu prežiť jeden krásny školský príbeh... Dúfame, že v ňom nadobudnete veľa vedomostí, odhalíte skryté tajomstvá a zažijete množstvo dobrodružstiev pri učení, hrách, záľubách, či objavovaní nového. Všetkým želáme úspešný štart do nového školského roka a veľa síl zvládnuť akúkoľvek prekážku." Nech vyučovanie prebieha hladko, múdro, pokojne a hlavne ako povedal majster Komenský: HRAVO!

Fotky z "pasovania za prvákov" si môžete pozrieť tu.

Fotky z materskej školy si môžete pozrieť tu.