Uzatvorenie kompostoviska

Obecný úrad Lipová oznamuje, že v sobotu 12.12.2020 bude kompostovisko v Ondrochove otvorené posledný krát v tomto roku.