Úvod

Milí spoluobčania,

september je v našej obci poznačený finišovaním na rozbehnutých zámeroch. Obci prechádza do vlastníctva novučký bytový dom v Ondrochove, v Mlynskom Seku sa môžu tešiť z obnovy exteriéru domu smútku, v Ondrochove z obnovy interiéru kostola, v areáli školy sa dočkáme nového multifunkčného ihriska. Jeho odovzdanie pripravujeme na niektorú septembrovú sobotu. Už tradične sa koncom septembra uskutoční výstava ovocia, zeleniny a kvetov, v októbri si uctíme našich skôrnarodených jubilantov. O termínoch spomínaných podujatí Vás budeme informovať spôsobom obvyklým na našej stránke, v MR i na úradnej tabuli. Prvé novembrové dni každý rok patria našim zosnulým – 1. 11. je Sviatok všetkých svätých, 2. 11. Pamiatka zosnulých.  Tí, ktorí nemôžu navštíviť lipovský či ondrochovský cintorín, budú mať od tohto okamihu možnosť zapáliť na hroboch svojich najbližších či známych virtuálne sviečky cez portál   virtualnecintoriny.sk . Stačí si do vyhľadávania zadať našu obec, konkrétny cintorín a meno zosnulého. Na našej internetovej stránke sa nachádza podrobný návod, ako virtuálne sviečky zapaľovať. Druhú novembrovú sobotu sa uskutočnia voľby do miestnych samospráv. No a v decembri už vo vzduchu cítiť atmosféru prichádzajúcich vianočných sviatkov, ktoré sú považované za najkrajšie v roku. Prajem Vám, milí spoluobčania, pevné zdravie, spokojný život Vašim rodinám i našej obci, aby sme ju naďalej zveľaďovali pre nás i pre budúce generácie.