Úvod

Nový rok v našej obci sme zahájili viacerými peknými podujatiami. Začali sa fašiangy a to je veselé obdobie, plné zábavy, veselosti a hodovania. Deti odštartovali fašiangy veselou diskotékou plnou maskotov, pokračujeme plesmi a obecnými fašiangovými stretnutiami v oboch častiach obce, vrátane prípravy chutných zabíjačkových špecialít. Tohtoročné fašiangy v časti Mlynský Sek budú prehliadkou heligonkárskych súborov z okolia. Hosťom Lipovčanky bude talentovaná heligonkárka Vlastička Mudríková. Pokračujeme v začatých  zámeroch, prebiehajú posledné úkony súvisiace so zavedením územného plánu do praxe, dostali sme dotáciu na územný plán, v tomto roku budeme pokračovať v zámene katastrálnych území Lipová – Šurany.  Dosiahli sme zrušenie racionalizačných opatrení pre našu školu, na Ministerstve školstva SR som bola obhájiť ďalšie napredovanie našej základnej školy, oproti počtu 61 nás je už o 10 viac a verím, že to takto bude napredovať aj v budúcnosti.  V rámci dohadovacích konaní môžeme po štyroch rokoch opäť žiadať o dofinancovanie výdavkov na školu, v decembri 2017 nám prišlo na školu naviac cca 15.000 eur. Toho času prebieha rekonštrukcia jedálne a modernizácia počítačovej učebne. Schyľuje sa k prenájmu bytového domu v Ondrochove obci, aby obec následne byty prenajala záujemcom. Jedná sa o 8 bytov – z toho štyri trojizbové a štyri dvojizbové. Teší ma, že sme úspešne ukončili základovú dosku pre multifunkčné ihrisko a hneď ako nám počasie dovolí, budeme v prácach pokračovať. V zimnom období nám pod ťarchou snehu povolil prístrešok pri dome smútku a tak musíme túto situáciu operatívne riešiť. V obidvoch domoch smútku prebehla rekonštrukcia interiéru. Na obecnom úrade pripravujeme uzávierku za rok 2017, prijímame zmeny v daňových priznaniach, pripravujeme žiadosť na ŠFRB o dotáciu,  pripravujeme januárové obecné zastupiteľstvo a množstvo ďalších pracovných aktivít na úseku zabezpečovania každodenného plynulého chodu našej obce. Tak si zaželajme pevné zdravie, veľa tvorivej energie a najmä pokoj a pohodu v rodinách i medzi nami spoluobčanmi. Nech sa nám rok 2018 vydarí.