Úvod

Rok sa veľmi rýchlo prehupol až do posledného štvrťroka a znenazdajky  je tu obdobie  pestrofarebnej jesene . Čo nám prinesie blížiaci sa koniec roka? Samozrejme, že aj v tomto októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším, privítame v sále kultúrneho domu našich jubilantov, v novembri všetci navštívime rôzne cintoríny, kde zapálením sviečky spomíname na tých, ktorí už nie sú medzi nami a december na nás dýcha vianočnou atmosférou, ktorú by mali sprevádzať chvíle pohody a oddychu. V tomto období budujeme základy multifunkčného ihriska, ukončili sme spevnenú plochu na cintoríne v Ondrochove, ako aj opravu interiéru Domu smútku v Ondrochove a pokračujeme opravami Domu smútku v Mlynskom Seku. Dostávame sa do fázy schvaľovania rozpočtu obce Lipová na roky 2018, 2019 a 2020 a strategického dokumentu obce, ktorým je Územný plán obce Lipová, postupujú aj práce ohľadne zámeny katastrálnych území.  Čaká nás  kultúrny koniec roka – teším sa na pripravovanú Regionálnu výstavu betlehemov v našej obci spojenú s vianočnými trhmi a samozrejme na Mikuláša a rozžiarené detské očká. Želám si pre Vás, milí spoluobčania, chvíle pohody a oddychu pri vianočnej atmosfére, vzájomné porozumenie a úctu jeden k druhému. Veľmi rada by som Vám srdečne chcela popriať po namáhavom roku uvoľnenie a zábavu pri silvestrovskej nálade, do nového roka veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia. Všetkým nám prajem veľkú dávku optimizmu, nové nápady, projekty, tvorivú činnosť v prospech a rozvoj našej obce.