Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo: 79/2/2014- 1                                                                                     Lipová, 24. 11. 2014

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Verejné premietanie filmu Drakula

Občianske združenie LIPOVIAN vás pozýva na premietanie amerického filmu Drakula z roku 1931. Premietanie sa uskutoční 25.10.2014 (sobota) o 20:00 v Kultúrnom dome Mlynský Sek.

Čítať ďalej: Verejné premietanie filmu Drakula

Pozvánka na Európsky deň rodičov a škôl

 

Čítať ďalej: Pozvánka na Európsky deň rodičov a škôl

V sobotu si uctíme lipovských jubilantov ...

Čítať ďalej: V sobotu si uctíme lipovských jubilantov ...

Pozvánka na 44. zasadnutie OZ Lipová

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo: 79/2/2014-44                                                              Lipová, 23. 09. 2014

Pozvánka

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 44. zasadnutie OZ Lipová