Deň matiek. 8. máj je sviatkom našich drahých, milovaných matiek. Aj ten v roku 2011 sme strávili spoločne a tešili sa na obecných oslavách Dňa matiek, ktoré boli pripravené v spolupráci so základnou a materskou školou v našej obci. Deti svojim vystúpením v bohatom kultúrnom programe, či už básňami, piesňami alebo tancom, vyjadrili svoju lásku a vďaku nielen tým svojim mamičkám, ale všetkým matkám, mamkám, mamičkám a mamulienkam.

Keď ste tam boli, možno sa nájdete tu ...

001
002
005
011
012
013
014
015
016
021
022
023
025
026
027
028
029
032
033
035
036
039
041
043
044
045
046
047
050
051
054
055
056
057
061
062
063
064
065
066
067
068
075
076
079
080
081
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
107
108
109
110
111
112
115
118
119
120
121
122
123
124
128
129
130
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
01/99 
start stop bwd fwd