Kalendár akcií 2016

Obec Lipová

Prehľad kultúrnych a spoločenských podujatí v roku 2016

 

 

V prípade, že máte záujem prenajať si priestory KD Lipová, KD Ondrochov alebo ihriska, je potrebné objednať termín osobne v kancelárii obecného úradu v úradných hodinách.

Rok 2016
09.-10.01.16 Jubileum p. Ölvecký 09/2015 KD Mlynský Sek
16.01.16 Farský ples Farský úrad Lipová 08/2015 KD Mlynský Sek
23.01.16 Ples darcov krvi MS SČK Lipová 09/2015 KD Mlynský Sek
30.01.16 Školský ples ZRPŠ 09/2015 KD Mlynský Sek
05.02.16 Maškarný ples p. Ondrisková 09/2015 KD Mlynský Sek
06.-07.02.16 Obecné fašiangy Obec Lipová 09/2015 KD Mlynský Sek
16.04.16 Prenájom p. Kajanovičová 03/2016 KD Ondrochov
01.05.16 Prenájom p. Puk 04/2016 KD Ondrochov
08.05.16 Deň matiek Obec Lipová 04/2016 KD Mlynský Sek
14.05.16 Prenájom p. Mgr. Mačuga 03/2016 KD Ondrochov
16-17.05.16 Nácvik divadla ZSS Lipka 05/2016 KD Mlynský Sek
19.05.16 Prenájom p. MVDr. Kajan 03/2016 KD Mlynský Sek
21.05.16 Prenájom p. Tvrdoňová 03/2016 KD Mlynský Sek
11.06.16 Prenájom p. Keméň 03/2016 KD Ondrochov
17.-19.6.16 Prenájom p. Gago 12/2015 KD Mlynský Sek
27.08.16 Súťaž - guláš Obec Lipová 03/2016 KD Ondrochov
29.08.16 Prenájom Lipovčanka 07/2016 KD Mlynský Sek
03.09.16 Prenájom p. Bullová 07/2016 KD Mlynský Sek
16-18.09.16 Diskotéka OŠK Lipová 06/2016 KD Mlynský Sek
19.09.16 Prenájom p. Németh 06/2016 KD Ondrochov
23-24.09.16 Výstava ovocia záhradkári 03/2016 KD Mlynský Sek
08.10.16 Prenájom p. Sendreiová 09/2016 KD Ondrochov
15.10.16 Prenájom p. Ďúranová 08/2016 KD Ondrochov
16.10.16 Jubilanti Obec Lipová 05/2016 KD Mlynský Sek
2-4.12.16 Mikuláš Obec Lipová 04.2016 KD Mlynský Sek
31.12.16 Veselica JDS v Lipovej 02/2016

KD Mlynský Sek

 

Aktualizované 26.09.2016

Rok 2017
07.-08.01.17 Trojkráľový koncert Obec Lipová 08/2016 KD Mlynský Sek
04.02.17 Ples darcov krvi MS SČK Lipová 08/2016 KD Mlynský Sek
11.02.17 Valentínsky ples p. Rišková 08/2016 KD Mlynský Sek
18.02.17 Maškarný ples p. Ondrisková 08/2016 KD Mlynský Sek
25.-26.02.17 Fašiangy Obec Lipová 08/2016 KD Mlynský Sek
04.03.17 Prenájom p. Vulgan 09/2016 KD Mlynský Sek
22.04.17 Prenájom p. Kocian 08/2016 KD Mlynský Sek
24.06.17 Prenájom p. Gregorová 08/2016 KD Mlynský Sek