Kalendár akcií 2017

Obec Lipová

Prehľad kultúrnych a spoločenských podujatí v roku 2017

 

V prípade, že máte záujem prenajať si priestory KD Lipová, KD Ondrochov alebo ihriska, je potrebné objednať termín osobne v kancelárii obecného úradu v úradných hodinách.

Rok 2017
07.-08.01.17 Trojkráľový koncert Obec Lipová 08/2016 KD Mlynský Sek
14.01.17 prenájom OZ Lipovian 12/2016 KD Mlynský Sek
28.01.17 Výročná schôdza ZO SZZ 12/2016 KD Mlynský Sek
04.02.17 Ples darcov krvi MS SČK Lipová 08/2016 KD Mlynský Sek
11.02.17 Valentínsky ples p. Rišková 08/2016 KD Mlynský Sek
11.02.17 Ondrochovský ples p. Mrva 02/2017 KD Ondrochov
18.02.17 Maškarný ples p. Ondrisková 08/2016 KD Mlynský Sek
18.02.17 Prenájom p. Šumová 01/2017 KD Ondrochov
20.02.17 Schôdza p. Kajan 02/2017 KD Mlynský Sek
24.02.17 Schôdza p. Kajanová 02/2017 KD Mlynský Sek
25.-26.02.17 Fašiangy Obec Lipová 08/2016 KD Mlynský Sek
04.03.17 Prenájom p. Vulgan 09/2016 KD Mlynský Sek
18.03.17 prenájom p. Homolová 02/2017 KD Mlynský Sek
16.04.17 Disko zábava OŠK Lipová 03/2017 KD Mlynský Sek
22.04.17 Prenájom p. Kocian 08/2016 KD Mlynský Sek
29.04.17 Prenájom p. Mačuga 12/2016 KD Ondrochov
06.05.17 Majáles ZRPŠ Lipová 03/2017 KD Mlynský Sek
14.05.17 Deň matiek Obec Lipová 03/2017 KD Mlynský Sek
01.06.17 MDD-divad.predst. Obec Lipová 04/2017 KD Mlynský Sek
03.06.17 MDD Obec Lipová 03/2017 ihrisko
03.06.17 Prenájom p. Trubinský 03/2017 KD Mlynský Sek
10.06.17 Prenájom p. Blahová 01/2017 KD Mlynský Sek
17.06.17 Prenájom p. Gregorová 08/2016 KD Mlynský Sek
17.06.17 Prenájom p. Vrančík 04/2017 KD Ondrochov
24.06.17 Divadlo OZ Lipovian 05/2017 KD Mlynský Sek
24.06.17 prenájom PZ Javorina 06/2017 KD Ondrochov
26.08.17 Súťaž - guláš Obec Lipová 02/2017 KD Ondrochov
09.09.17 Prenájom p. Ölvecký 03/2017 KD Mlynský Sek
14.09.17 Prenájom p. Sládečková 08/2017 KD Mlynský Sek
23.-24.9.17 Výstava ovoc.a zel. ZO SZZ Lipová 05/2017 KD Mlynský Sek
30.09.17 Divadlo OZ Lipovian 06/2017 KD Mlynský Sek
07.10.17 Svadba p. Gedaiová 04/2017 KD Mlynský Sek
14.10.17 Prenájom p. Švajdová 04/2017 KD Mlynský Sek
17.10.17 Okr. prehl. senior. Obec Lipová 02/2017 KD Mlynský Sek
22.10.17 Jubilanti Obec Lipová 02/2017 KD Mlynský Sek
28.10.17 Prenájom p. Filagová 08/2017 zasadačka Mlynský Sek
04.11.17 Voľby do VÚC Obec Lipová 02/2017 KD Mlynský Sek/Ondroch.
11.11.17 Prenájom p. Vaculová 05/2017 KD Ondrochov
11.11.17 Prenájom p. Benková 09/2017 KD Mlynský Sek
17.11.17 Prenájom p. Gregorová 08/2017 KD Ondrochov
25.11.17 Prenájom p. Gál 08/2017 KD Mlynský Sek
03.12.17 Uvítanie novorodencov Obec Lipová 10/2017 KD Mlynský Sek
06.12.17 Mikuláš Obec Lipová 05/2017 KD Mlynský Sek
09.12.17 Prenájom p. Sládečková 10/2017 KD Mlynský Sek
16.-17.17 Výstava Betlehemov Obec Lipová 05/2017 KD Mlynský Sek
31.12.17 Obecný Silvester Obec Lipová 05/2017 KD Mlynský Sek, KD Ondrochov

Rok 2018
06.01.18 Korčuľovačka FISTS Lipová 11/2017
07.01.18 Trojkráľový koncert Obec Lipová 09/2017 KD Mlynský Sek
13.01.18 Divadelný ples OZ Lipovian 10/2017 KD Mlynský Sek
20.01.18 Rodičovský ples ZRPŠ Lipová 09/2017 KD Mlynský Sek
27.01.18 Ples darcov krvi MO SČK Lipová 04/2017 KD Mlynský Sek
03.02.18 Prenájom p. Rišková 04/2017 KD Mlynský Sek
03.-04.02.18 Fašiangy Obec Lipová 09/2017 KD Ondrochov
09.02.18 Prenájom p. Gedaiová 09/2017 KD Mlynský Sek - zasad.
10-11.02.18 Fašiangy Obec Lipová 04/2017 KD Mlynský Sek
28.04.18 Prenájom p. Švajda 09/2017 KD Mlynský Sek
05.05.18 Prenájom p. Jurčagová 05/2017 KD Mlynský Sek
12.05.18 Deň matiek Obec Lipová 05/2017 KD Mlynský Sek
19.05.18 Prenájom p. Kajanovič 09/2017 KD Mlynský Sek
1.-3.06.18 MDD Obec Lipová 05/2017

KD Mlynský Sek/ihrisko

23.06.18 Prenájom p. Bernáthová 09/2017 KD Mlynský Sek
04.08.18 Prenájom p. Banás 10/2017 KD Mlynský Sek
18.08.18 Prenájom p. Kanás 08/2017 KD Mlynský Sek
25.08.18 Svadba p. Ciroková 10/2017 KD Mlynský Sek
25.08.18 Guláš Obec Lipová 09/2017 KD Ondrochov
14.09.18 Prenájom p. Sládečková 10/2017 KD Mlynský Sek
15.09.18 Tanečná zábava Obec Lipová 10/2017 KD Mlynský Sek

 

 

 

 

Aktualizované: 09.11.2017