Kalendár akcií 2018

Obec Lipová

Prehľad kultúrnych a spoločenských podujatí v roku 2018

 

V prípade, že máte záujem prenajať si priestory KD Lipová, KD Ondrochov alebo ihriska, je potrebné objednať termín osobne v kancelárii obecného úradu v úradných hodinách.

Rok 2018
07.01.18 Trojkráľový koncert Obec Lipová 08/2017 KD Mlynský Sek
14.01.18 Fašiangový karneval Obec Lipová 12/2017 KD Mlynský Sek
20.01.18 Rodičovský ples ZŠ Lipová 08/2017 KD Mlynský Sek
27.01.18 Ples darcov krvi MS SČK v Lipovej 08/2017 KD Mlynský Sek
03.01.18 Valentínsky ples Oľga Rišková 08/2017 KD Mlynský Sek
03-04.02.18 Fašiangy Obec Lipová 04/2017 KD Ondrochov
09.02.18 Prenájom p. Gedaiová 09/2017 KD Mlynský Sek
10-11.02.18 Fašiangy Obec Lipová 04/2017 KD Mlynský Sek
17.02.18 Výročná sch.záhrad. ZO SZZ v Lipovej 01/2018 KD Mlynský Sek
17.02.18 Prenájom p. Bednáriková 01/2018 KD Ondrochov
23.02.18 Výročná sch.seniorov ZO JDS v Lipovej 01/2018 KD Mlynský Sek
24.02.18 Prenájom p. Mačugová 01/2018 KD Ondrochov
14.04.18 Prenájom p. Keméň 01/2018 KD Ondrochov
28.04.18 Prenájom p. Švajda 09/2017 KD Mlynský Sek
05.05.18 Prenájom p. Jurčagová 05/2017 KD Mlynský Sek
13.05.18 Deň matiek Obec Lipová 05/2017 KD Mlynský Sek
19.05.18 Prenájom p. Kajanovič 09/2017 KD Mlynský Sek
26.05.18 Prenájom p. Čeriová 12/2017 KD Mlynský Sek - zasad.
1.-3.06.18 MDD Obec Lipová 05/2017

KD Mlynský Sek/ihrisko

10.06.18 Prenájom p. Sendreiová 01/2018 KD Ondrochov
23.06.18 Prenájom p. Bernáthová 09/2017 KD Mlynský Sek
04.08.18 Prenájom p. Ďúran 10/2017 KD Mlynský Sek
18.08.18 Prenájom p. Kanás 08/2017 KD Mlynský Sek
25.08.18 Svadba p. Ciroková 10/2017 KD Mlynský Sek
25.08.18 Guláš Obec Lipová 09/2017 KD Ondrochov
01.09.18 Prenájom p. Vančíková 01/2018 KD Mlynský Sek
14.09.18 Prenájom p. Sládečková 10/2017 KD Mlynský Sek
15.09.18 Tanečná zábava Obec Lipová 10/2017 KD Mlynský Sek
22-23.09.18 Výstava ovocia a zel. ZO SZZ v Lipovej 01/2018 KD Mlynský Sek
27.10.18 Prenájom Kocianová 02/2018 KD Mlynský Sek
30.11.18 Prenájom p. Mikulec 01/2018 KD Mlynský Sek
5-6.12.18 Mikuláš Obec Lipová 01/2018 KD Mlynský Sek

 

Aktualizované: 06.02.2018