Kalendár akcií 2019

Obec Lipová

Prehľad kultúrnych a spoločenských podujatí v roku 2019

 

V prípade, že máte záujem prenajať si priestory KD Lipová, KD Ondrochov alebo ihriska, je potrebné objednať termín osobne v kancelárii obecného úradu v úradných hodinách.

Rok 2019

16.03.2019

Voľby

Obec Lipová

01/2019

KD Mlynský Sek /Ondrochov

30.03.2019

Voľby

Obec Lipová

01/2019

KD Mlynský Sek /Ondrochov

27.04.2019

Prenájom

p. Spišák

01/2019

KD Mlynský Sek

04.05.2019

Majáles

p. Keméň

02/2019

KD Ondrochov

11.05.2019

Birmovka

Farský úrad Lipová

01/2019

KD Mlynský Sek

12.05.2019

Deň matiek

Obec Lipová

01/2019

KD Mlynský Sek

18.05.2019

Prenájom

p. Petíková

09/2018

KD Mlynský Sek

25.05.2019

Voľby do EÚ

Obec Lipová

02/2019

KD Mlynský Sek /Ondrochov

01.06.2019

Deň detí

Obec Lipová

01/2019

KD Mlynský Sek /ihrisko

06.07.2019

Prenájom

p. Chovancová

02/2019

KD Mlynský Sek

13.07.2019

Prenájom

p. Porubská

10/2018

KD Mlynský Sek

10.08.2019

Prenájom

p. Bučeková

01/2019

KD Mlynský Sek

24.08.2019

Prenájom

p. Kajanovič

01/2019

KD Mlynský Sek

31.08.2019

Guláš

Obec Lipová

01/2019

KD Ondrochov

07.09.2019

Výstava

ZO SZZ

01/2019

KD Mlynský Sek

21.09.2019

Prenájom

p. Benčová

02/2019

KD Mlynský Sek

21.09.2019

Prenájom

p. Kanás

02/2019

KD Ondrochov

20.10.2019

Jubilanti

Obec Lipová

01/2019

KD Mlynský Sek

23.11.2019

Prenájom

p. Kupecká

02/2019

KD Mlynský Sek

5-7.12.2019

Mikuláš

Obec Lipová

02/2019

KD Mlynský Sek

31.12.2019

Silvester

Obec Lipová

01/2019

KD Mlynský Sek /Ondrochov

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizované 05.03.2019